TIETOA MINUSTA  

ABOUT ME


Lämpimästi tervetuloa taidesivuilleni! Olen Sanna Chibani intuitiivinen, itseoppinut taiteilija ja valokuvaaja Helsingistä. Taiteen tullessa elämääni joitakin vuosia sitten itselleni avautui aivan uusi maailma. Kutsun aikaa henkisen heräämisen ajaksi ja tärkeäksi uuden ajan aluksi omassa elämässäni. Kiitollisena saan nyt jakaa taidettani ihmisille ympäri maailmaa Instagramin ja facebookin kautta sekä erilaisissa näyttelyissä Suomessa ja Espanjassa

Luonto ja eläimet ovat lähellä sydäntäni. Monissa maalauksissani esiintyy kissaeläimet ja sudet. Näihin eläimiin olen tuntenut vetoa jo pienestä lapsesta saakka. Eläinten ja ihmisten välinen yhteys voi olla rajaton. Voimaeläimet ovat viestituojia. Kaikki maalaukset saavat nimensä maalausprosessin aikana. Tarkastelen maalauksissani paljon näkymätöntä maailmaa. Enkelimaalaukset ovat lähellä sydäntäni. Jokainen enkeli- ja sielunkuvamaalaus tuo viestin taulun ostajalle. Maalatessani tunnen energiavirtauksen kehossani sekä ympärilläni ja intuitioni johdattelee minua koko maalausprosessin ajan. 

Rakastan kristalleja ja pidän niitä lähelläni aina kun maalaan. Taiteella on eheyttävä , parantava vaikutus ja taideteos on kanava viestin välittämiseen taiteen kokijalle . Taiteen kautta voi kanavoida paljon tärkeää tietoa.  Jokainen taulu löytää tiensä oikealle ostajalle , koska taulun energia ja sanoma resonoi aina ostajaansa. On ollut upeaa kuulla asiakkaitteni palautteita , joissa he kertovat saavansa maalauksistani valtavasti voimaa omaan elämäänsä. Värit maalauksiini valikoituu myös sisäisen vaistoni johdattelemana. Rakastan maalata intuitiiviseti abstrakteja töitä, enkä suunnittele etukäteen lopputulosta vaan maalaus voi muuttua maalausprosessin aikana niin , että siinä on yhdistelmä abstraktia ja figuratiivista taidetta. Tunnen, että työni lopputulos tulee aina suoraan syvältä sielustani kertoen minulle ja ympäröivälle maailmalle jotakin todella tärkeää. Eläminen tässä hetkessä ja antautuminen maalausprosessille ja Universumin energialle on minulle vapauttavaa sieluni tanssia, jolloin tunnen tekeväni juuri sitä mitä rakastanYou are very warmly welcome to my art site! I'm Sanna Chibani intuitive, self-taught artist and photographer from Helsinki . When art came into my life some years ago, a whole new world opened up for me. I call time for spiritual awakening and an important beginning of a new age in my life. Gratefully, I now have the opportunity to share my art with people around the world through Instagram and Facebook, and exhibitions in Finland and Spain.

Nature and animals are close to my heart. Many of my paintings feature cats and wolves. When I was a child I felt a strong connection with these animals. Spirit animals can bring an important message and can empower us, teach us, guide us and help us heal. The relationship between animals and humans can be unlimited. All paintings get their name during the painting process. In my paintings I look at a lot of the invisible world. Angel paintings are close to my heart. Each angel and soul painting brings a message to the buyer of the painting. As I paint, I feel the flow of energy in and around my body and my intuition guides me throughout the painting process.

I love crystals and keep them near to me when I paint . Art has a healing effect and I get lots of important information through art. Each painting finds its way to the right buyer because the energy and message of the painting always resonates with its buyer. It has been wonderful to hear feedback from my customers telling me that my paintings are giving to them a lot of power in their own life. The colors in my paintings are also selected by my inner instinct. I love to paint abstract works intuitively, and I do not pre-plan the final result, but the painting can change during the painting process so that it combines abstract and figurative art. I feel that the end result of my work will always come directly from my deep soul and tell me something really important and the world around me. Living in the moment and surrendering to the painting process and the energy of the Universe is a liberating dance for my soul, when I feel I am doing exactly what I love.


FACEBOOK: Sanna Chibani Art / 

INSTAGRAM: @in_keri